แท็กซี่ด่วน รถตู้ทัวร์ แท็กซี่เหมา Private Car      Chaichanatrawel.com

แท็กซี่ด่วน รถตู้ทัวร์ แท็กซี่เหมา Private Car      Chaichanatrawel.com

เมนู

ศูนย์ เรืยกแท็กซี่ & เหมาแท็กซี่ จองแท็กซี่ เหมารถตู้ อยุธยา บริการรถแท็กซี่ อยุธยารถยนต์ รถตู้ เหมาไป กรุงเทพหรือ ตำบล อำเภอ จังหวัด ต่างๆ รับ-ส่งสนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง 24 ชม.แรียกใช้ โทร0948409696

  1. กดปุ่มแอด Line หรือ 0948409696
  2. โชต่ำแหน่งหรือ Location
  3. บอกสถานที่ปลายทางที่จะไป
  4. บอกจำนวนผู้โดยสารที่จะไป
  5. บอกรถยนต์ที่ต้องการใช้บริการ
  6. ชำระค่าบริการ (มัดจำ)
  7. รอรับข้อมูลคนขับและรูปรถที่จะไปรับ
  8. ตรวจสอบข้อมูลคนขับก่อนขึ้นรถ
Sombut